Dr. Kristin Jensen har driftsavtale med Helse Sør-Øst HF, samt samarbeidsavtaler med Oslo Universitetssykehus.

Pasienter mottas etter henvisning (helst elektronisk) fra primærhelsetjenesten, andre spesialiteter og sykehusavdelinger. 

  • Barn under 16 år er gratis
  • Egenandel kr 375 (per idag) fra 16 år og opptil 18 år

 

Barn med plager skal slippe lang ventetid for helsehjelp og skal tas på alvor - på lik linje med voksne.

For Dr. Jensen er det essensielt at barn ikke må vente lenge på timen etter henvisning. Av den grunn takket hun ja til å bistå Oslo Univeritetssykehus for at ventetiden skal være minimal.