Hver enkelt må selv ta ansvar for gjeldene karanteneregler i fht. konsultasjoner ved Avtalespesialistene.

 

Oppdaterte karanteneregler finnes på https://helsenorge.no/koronavirus

Avbestilling av time senest 24 timer i forkant, på en virkedag.

Koronakarantene vil ikke være gyldig grunn for sen avbestilling og vil bli fakturert.