Hver enkelt må selv ta ansvar for gjeldene karanteneregler i fht. konsultasjoner ved Avtalespesialistene. Ta kontakt dersom du er i tvil.

 

Oppdaterte karanteneregler finnes på https://helsenorge.no/koronavirus

 

Ved koronakarantene omgjøres oppmøtetime til en telefonkonsultasjon (barnelege) for å hindre forsinkelser i utredning og evt tiltak.

Koronakarantene vil ikke være gyldig grunn for sen avbestilling og vil bli fakturert (kun lungeleger).