Vi utvider tilbudet fra august 2020. 

Da får vi inn en ny lungespesialist Dr. Magnus Qvarfort
Spesialist i Lungesykdommer og Indremedisin med mangeårig erfaring fra universitetssykehus.
Lungemedisinske problemstillinger og luftveisallergi. Driftsavtale med  Helse Sør-Øst. Henvisning nødvendig.