Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte

Person-ikon

Anne Flakstad

Helsesekr.

Person-ikon

Anne K. Myhr

Lungespl.

Person-ikon

Lauritz Stoltenberg

Spesialist i barnesykdommer

Spesialist i barnesykdommer og har bred generell kompetanse og stor erfaring med barnenevrologiske problemstillinger.

Har driftsavtale og henvisning er nødvendig. 

Han går av med pensjon 01.01.2021

Ny lege blir: Kristin Jensen

Hun er generell pediater som har jobbet med barnenevrologi/avvikende vekst og utvikling. Pubertesutvikling og endokrinologiske problemstillinger.

Har også jobbet med  magesmerter/gastroenterologiske problemstillinger/enurese/enkoprese.

Jobber med eksem.

Doktorgrad 2013.

 

Person-ikon

Leiv Ø. Myhr

Spesialist indremed/lungesykdommer

Spesialist i lunge og indremedisin. Har arbeidet med hele spekteret av lungesykdommer, spesielt astma, KOLS og allergi hos voksne.
Har driftsavtale fra Helse Øst, henvisning nødvendig.

Person-ikon

Magnus Qvarfort

Spesialist lunge/indremed.

Fra 010420 får vi inn en ny lungespesialist:

Dr. Magnus Qvarfort
Spesialist i Lungesykdommer og Indremedisin med mangeårig erfaring fra universitetssykehus.
Lungemedisinske problemstillinger og luftveisallergi.

Driftsavtale med  Helse Sør-Øst. Henvisning nødvendig.